• സ്ംസ്൦൧
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩
  • സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നിങ്ബോ ഫെന്ഘുഅ അഒഒതന് സാനിട്ടറി മൺപാത്രങ്ങൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

നൊ.൨൧ ശെവന്ഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. പാർക്ക്, ഛുംഹു ടൗൺ, ഫെന്ഘുഅ നിങ്ബോ ചൈന

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

എലെഫൊനെ: 0086-574-88744900

മൊബൈൽ ഫോൺ: 13736034556

മണിക്കൂറുകൾ

Monday-Saturday:8:30 am to 5:00pm

ഞായറാഴ്ച: അടച്ചു

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?